Nội quy khi sử dung căn hộ chung cư Anland Nam Cuờng

Sau đây là nội quy khi sử dụng căn hộ chung cư Anland Nam Cuờng mà khách hàng cần lưu ý khi nhận bàn giao căn hộ tại đây vào năm 2018 tới.

Xem thêm thông tin: Tiện ích độc đáo của dự án chung cư Anland Complex Nam Cuờng

Điều 1. Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư
Điều 2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư
1. Gây mất an ninh, trật tự, nói tục, chửi bậy, sử dụng truyền thanh, truyền hình hoặc các thiết bị phát ra âm thanh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.
2. Phóng uế, xả rác hoặc các loại chất thải, chất độc hại không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường nhà chung cư.
3. Ném bất cứ vật gì từ cửa sổ, ban công của căn hộ.
4. Chăn, thả, nuôi gia súc, gia cầm trong nhà chung cư.
5. Đốt vàng mã, đốt lửa trong nhà chung cư, trừ địa điểm được đốt vàng mã theo quy định tại nhà chung cư.
6. Phơi, để quần áo và bất cứ vật dụng nào trên lan can hoặc tại phần không gian từ lan can trở lên hoặc vắt ngang cửa sổ của căn hộ.
7. Đánh bạc, hoạt động mại dâm trong nhà chung cư.
8. Kinh doanh các ngành nghề có liên quan đến vật liệu nổ, dễ cháy, gây nguy hiểm cho tính mạng, tài sản của người sử dụng nhà chung cư.
9. Mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ và các khu vực khác trong nhà chung cư.
10. Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần diện tích, các thiết bị thuộc sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư.
11. Các hành vi khác theo quy định của pháp luật có liên quan đến nhà chung cư: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.
12. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quy định về việc sử dụng phần sở hữu chung của nhà chung cư
Chủ sở hữu, người sử dụng và khách ra, vào nhà chung cư phải tuân thủ các quy định sau đây:
1. Sử dụng thang máy và các thiết bị sử dụng chung theo đúng mục đích, công năng thiết kế sử dụng. Trẻ em dưới 12 tuổi khi sử dụng thang máy hoặc công trình phục vụ chung phải có cha, mẹ hoặc người trông coi đi kèm và giám sát.
2. Không được làm hư hỏng hoặc có hành vi vi phạm đến tài sản chung của nhà chung cư.
3. Không được chiếm dụng, sử dụng phần diện tích thuộc sở hữu chung, sử dụng chung vào mục đích riêng; không được để các vật dụng thuộc sở hữu riêng tại phần sở hữu chung.
4. Tuân thủ đầy đủ các quy định về việc dừng, đỗ xe tại nơi được dừng, đỗ xe theo quy định.
5. Sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng vào đúng mục đích, công năng theo quy định của pháp luật về nhà ở.
6. Tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của nhà chung cư.
7. Các quy định khác: do Hội nghị nhà chung cư quy định thêm cho phù hợp với từng nhà chung cư.
Điều 4. Quy định về việc sửa chữa các hư hỏng, thay đổi hoặc lắp đặt thêm trong căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng 1. Trường hợp căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng có hư hỏng thì chủ sở hữu hoặc người sử dụng phải thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý (đối với sửa chữa thay thế nhỏ không ảnh hưởng đến kết cấu, thiết kế căn hộ, phần sở hữu chung và ảnh hưởng đến các chủ sở hữu khác) hoặc phải được Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý phê duyệt và chỉ có thể thực hiện thay đổi hoặc sửa chữa này theo phạm vi thiết kế, yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu chất lượng khác đã được phê duyệt (đối với các sửa chữa lớn ảnh hưởng đến kết cấu căn hộ). Trước khi tiến hành thi công chủ sở hữu, người sử dụng có trách nhiệm ký qũy quản lý với Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đối với các sửa chữa hoàn thiện không ảnh hưởng đến kết cấu thiết kế căn hộ và 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đối với các sửa chữa hoàn thiện ảnh hưởng đến kết cấu thiết kế căn hộ. Số tiền này sẽ được hoàn lại trong 05 (năm) ngày sau khi việc thi công sửa chữa đó hoàn tất và sau khi trừ đi các khoản phạt do vi phạm Nội quy thi công (nếu có). Chủ sở hữu, người sử dụng phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường hoặc sửa chữa đối với các thiệt hại hay mất mát xảy ra nếu vi phạm nội quy thi công và quy định này.
2. Trường hợp thay thế, sửa chữa hoặc lắp đặt thiết bị thêm thì phải bảo đảm không làm thay đổi, biến dạng hoặc làm hư hỏng kết cấu của nhà chung cư.
3. Trường hợp có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sở hữu chung, sử dụng chung gắn liền với căn hộ, phần diện tích khác thuộc sở hữu riêng thì việc thay thế, sửa chữa phải được thực hiện theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành nhưng không được làm ảnh hưởng đến phần sở hữu riêng của chủ sở hữu khác. Chủ sở hữu phải thông báo cho Ban quản lý nhà chung cư để kịp thời sửa chữa, thay thế khi có hư hỏng và phải tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công khi sửa chữa các hư hỏng này.
4. Trường hợp nhà chung cư có khu văn phòng, dịch vụ, thương mại mà có hư hỏng các thiết bị thuộc phần sử dụng chung của nhà chung cư thì chủ sở hữu khu chức năng này phải thực hiện sửa chữa, thay thế theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.
5. Trường hợp vận chuyển các thiết bị, đồ dùng trong nhà chung cư hoặc vận chuyển vật liệu khi sửa chữa các hư hỏng thì phải thông báo cho Ban Quản lý nhà chung cư và chỉ được thực hiện trong thời gian từ 8 giờ sáng tới 18 giờ chiều hàng ngày để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhà chung cư.
6. Các quy định khác: Quy trình thực hiện sửa chưa do Hội nghị nhà chung cư quy định tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện sau:
– Chủ sở hữu, người sử dụng có trách nhiệm thông báo cho Bản quản lý chung cư trước khi thực hiện sửa chữa;
– Ban quản lý chung cư có quyền kiểm tra/ giám sát việc thực hiện sửa chữa Chủ sở hữu, người sử dựng để tránh ảnh hưởng đến Nhà chung cư và các chủ sở hữu, người sử dụng khác.
Điều 5. Quy định về việc xử lý khi có sự cố của nhà chung cư
1. Khi gặp sự cố có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và an toàn tài sản trong nhà chung cư thì chủ sở hữu, người sử dụng phải thông báo ngay cho Ban Quản lý nhà chung cư để xử lý.
2. Trường hợp gặp sự cố khẩn cấp, cần thiết phải sơ tán người ra khỏi nhà chung cư thì phải thực hiện theo hướng dẫn trên loa phát thanh hoặc biển chỉ dẫn thoát hiểm hoặc hướng dẫn của bảo vệ, đơn vị có thẩm quyền để di chuyển người đến nơi an toàn.
Điều 6. Phòng cháy, chữa cháy:
1. Chủ sở hữu, người sử dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy định về phòng chống cháy nổ và tuân thủ các quy định sau:
– không di chuyển/ thay đổi vị trí của hệ thống, thiết bị phòng cháy/chữa cháy;
– Không đặt/để đồ vật, vật liệu trên chắn trên hành lang, lối đi chung, lối thoát hiểm.
– Không đốt vàng mã tại các khu vực diện tích sử dụng chung ngoài và trong căn hộ như sảnh thang máy, cầu thang bộ, sân chơi, vườn hoa…và chỉ được đốt vàng mã tại địa điểm do Ban Quản lý Tòa nhà quy định.
– Không tàng trữ hoặc cho phép tàng trữ bên trong hay bên ngoài phạm vi căn hộ các loại chất hỏa lỏng như gas, xăng dầu hay các loại hàng hóa, vật liệu bất hợp pháp, nguy hiểm, độc hại, gây cháy, nổ…
– Không sử dụng điện quá tải hoặc trái với các quy định của công ty điện lực hay của Ban Quản lý Chung cư có thể gây cháy, chập dẫn đến nguy hiểm cho tòa nhà, các công trình tiện ích chung và các chủ sở hữu, người sử dụng khác.
2. Trong trường hợp có hỏa hoạn, Chủ sở hữu, người sử dụng không được dùng thang máy, phải di tản bằng cầu thang thoát hiểm, cầu thang bộ để đến nơi an toàn.
3. Khi hỏa hoạn xảy ra phải báo ngay cho Ban Quản lý nhà chung cư hoặc các nhân viên bảo vệ tại các trạm gác của Tòa nhà để họ có thể gọi cứu hỏa và giúp đỡ di tản.
4. Không ấn nút báo cháy khi không có cháy, không di chuyển vị trí các bình chữa cháy …trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy thì hành vi vi phạm sẽ vị xử lý theo luật định.
Điều 7. Quy định về việc công khai thông tin của nhà chung cư
1. Ban Quản lý nhà chung cư phải thông báo công khai các thông tin có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư trên bản tin hoặc bảng thông báo hoặc phương tiện thông tin khác của nhà chung cư.
2. Các nội quy về phòng cháy, chữa cháy phải được gắn đúng nơi quy định; nội quy sử dụng thang máy phải được gắn bên cạnh thiết bị này để đảm bảo việc sử dụng được an toàn, thuận tiện.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư
1. Yêu cầu Ban quản trị và Ban Quản lý nhà chung cư cung cấp thông tin, các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.
2. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng bảo hiểm cháy, nổ theo quy định của pháp luật.
3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Bản nội quy này và Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành.
4. Đóng đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư và các chi phí khác theo quy định của pháp luật và theo thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ.
Điều 9. Xử lý các hành vi vi phạm
1. Chủ sở hữu, người sử dụng, người tạm trú và khách ra vào nhà chung cư nếu có hành vi vi phạm các quy định của Bản nội quy này hoặc vi phạm quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Chủ sở hữu, người sử dụng phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử lý vi phạm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Để được tư vấn sâu và chính xác nhất về dự án chung cư Anland Nam Cường, Anh/chị vui lòng liên hệ trực tiếp đại diện bán hàng chủ đầu tư Hotline: 0976.799.138 – 0967.972.066 . Chúc anh chị và gia đình sớm chọn được căn hộ ưng ý để chuẩn bị cho một cuộc sống hạnh phúc tại Anland Complex.

Bình chọn bài viết này

Xem thêm:

Tải tài liệu đầy đủ về dự ánThông tin gì về dự án bạn muốn nhận?
Bộ tài liệu đầy đủ về dự ánBảng báo giá mới nhấtĐăng ký nhận lịch mở bánĐăng ký xem căn hộ mẫu
Tải tài liệu đầy đủ về dự án
4.27 (85.45%) 11 votes

TOP
HOTLINE
0976.799.138
Tải bộ tài liệu
đầy đủ về dự án